Loading...
Àrea laboral 2017-06-15T10:31:39+00:00

Serveis de l’Àrea Laboral

A la nostra gestoria vosté trobarà les solucions a totes les necessitats relacionades amb el dret del treball i les seves obligacions.

Contacti amb un professional
  • Gestió integral laboral en règim general, règim especial de treballadors autònoms.

  • Confecció de nòmines i assegurances socials.

  • Formalització d’altes, baixes, etc …

  • Declaracions de retencions d’IRPF, resums anuals, certificats.

  • Formalització de contractes i pròrrogues.

  • Representació en inspeccions de treball.

  • Tràmits administratius complementaris, tramitacions de llibres de visita, declaracions d’obertura etc.

  • Representació en actes de conciliació, arbitratge i mediació o resolució extrajudicial de conflictes.